Menu

Strona Główna

Do pobrania

Generał Choi Hong Hi

Co to jest Taekwon-Do

Historia Taekwon-Do w RRPolsce

Słownik Taekwon-Do

Złote myśli twórcy ....Taekwon-Do

Przykładowe pytania RRegzaminacyjne

Układy formalne

Wybrane techniki RRTaekwon-Do

System stopni w RRTaekwon-Do

Hosinsul - samoobrona

Czarne pasy w klubie

Encyklopedia RRTaekwon-Do

Pozycje w Taekwon-Do

Punkty witalne

Magazyny Taekwon-Do   Co to jest Taekwon-Do


Co to jest Taekwon-do?


Taekwon-do jest sztuką samoobrony, która powstała i rozwinęła się w Korei, opartą na tradycji i filozoficznych zasadach walki wręcz. Twórca współczesnego Taekwon-do jest koreański generał Choi Hong Hi, który w oparciu o osobiste doświadczenia treningowe m.in. Taek Kyon, Subak i Karate opracował jednolity system samoobrony, któremu 11 kwietnia 1955 roku nadano nazwę Taekwon-do.

Nazwę Taekwon-do tworzą trzy słowa: TAE – stopa, kopnięcia, uderzenia nogami, KWON – pięść, ciosy, uderzenia ręką DO – droga, sposób postępowania, sztuka ( dotyczy sfery psychiczno moralnej).

Nazwa sztuki oddaje ściśle Nazwa sztuki oddaje ściśle jej treść: poddawanie ciała kontroli umysłu, kształtowanie samego siebie poprzez trening walki. Powstanie, rozwój i obecny międzynarodowy status Taekwon-Do jest owocem wysiłku całego życia jednego tylko człowieka: twórcy, założyciela i niestrudzonego propagatora tej sztuki walki gen. Choi Hong Hi.

Wymowa nazw koreańskich Ponieważ Taekwon-do wywodzi się z Korei cała teoria i nazewnictwo zostały opracowane w języku koreańskim. W czasie treningu komendy, nazwy technik, pozycji itp. są podawane w tym właśnie języku.

• AE, EU należy wymawiać jak E
• AU należy wymawiać jak O
• CH należy wymawiać jak CZ
• J należy wymawiać jak DZ, CZ
• OO należy wymawiać jak U
• W należy wymawiać jak U, Ł
• Y należy wymawiać jak J
• jeden - hana
• dwa - dool
• trzy - set
• cztery - net
• pięć - dasot
• sześć - yasot
• siedem - ilgop
• osiem - yuhdul
• dziewięć - ahop
• dziesięć - yeul


Sala treningowa - Do Jang Bez względu na miejsce, w którym odbywa się trening na czas jego trwania zmienia się ono w Do Jang, w którym obowiązuje określony sposób zachowania:

• Przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon
• Unikać niepotrzebnych rozmów, zachować koncentrację i skupienie uwagi
• Nie wolno jeść, spożywać napojów, palić tytoniu
• Nie należy nosić obuwia
• Bez pozwolenia instruktora nie wolno wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń
• Wszelkie uwagi i zapytania do instruktora kierować przed i po treningu


Zdaniem twórcy Taekwon-do: " Najważniejszym elementem sali ćwiczeń jest wykwalifikowany instruktor (czarny pas). Jest to podstawowy warunek i wymóg gwarantujący powodzenie szkolenia i jego efekty w przyszłości".

Strój do ćwiczeń (Do Bok)

Do Bok stanowią:

• Sang-i - luźna bluza w kolorze białym, zapinana na suwak, posiadająca rozcięcia na bokach, z emblematem ITF na lewej piersi. Na plecach znajduje się napis Taekwon-do w języku angielskim i koreańskim
• Ha-i - luźne spodnie koloru białego, sięgające kostek, z napisem ITF z boku, na wysokości kolan
• Ti- pas szerokości 5 centymetrów, w kolorze odpowiadającym poziomowi zaawansowania, belka z oznaczeniem stopnia szerokości 0.5 centymetra umieszczona w odległości 5 centymetrów od końca pasa. Pas wiązany pojedynczo, luźno zwisające końce długości około 40 cm.


Stopnie mistrzowskie (Dan) posiadają obszycie dołu bluzy czarną lamówką o szerokości 2,5 centymetra (I-III Dan) oraz lampasy na rękawach i nogawkach (stopnie IV-IX Dan).
Zasady Taekwon-do:
Sposób postępowania w Taekwon-do określa 5 podstawowych zasad, których powinni przestrzegać adepci Taekwon-do nie tylko na sali treningowej, ale także w codziennym życiu:

1. Ye Ui - grzeczność, uprzejmość
2. Yom Chi - uczciwość, rzetelność
3. In Nae - wytrwałość, samozaparcie
4. Guk Gi - samokontrola, opanowanie
5. Baekjul Boolgool - odwaga, niezłomny duch

Wymienione zasady określają normy etyczne, jakimi powinien się kierować każdy, kto rozpoczął naukę tej wymagającej dużej samodyscypliny i samokontroli sztuki walki. Dzięki temu Taekwon-do jest nie tylko zbiorem technik i ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne, ale stanowi system wychowawczy o kompleksowym oddziaływaniu psychofizycznym.

Przysięga Taekwon-do

1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do
2. Będę szanował instruktora, starszych stopniem i innych ćwiczących
3. Nigdy nie będę nadużywał technik Taekwon-do
4. Będę bronił wolności i sprawiedliwości
5. Będę uczestniczył w budowie pokojowego świata
Sekrety treningu Taekwon-do

Generał Choi Hong Hi ciągle podkreślał: "Taekwon-do jest bardzo łatwe i proste, jeżeli zrozumie się jego sens i istotę". Niezależnie od poziomu ćwiczących i instruktora prowadzącego zajęcia należy pamiętać o siedmiu zasadach, które Choi Hong Hi nazwał "sekretami treningu Taekwon-do". Ich przestrzeganie pozwoli zrozumieć sens powstania i zastosowania technik Taekwon-do, zbuduje solidne podstawy u ćwiczących i będzie procentować w życiu codziennym, także poza salą treningowa.

1. Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania, które należy znać i zawsze o nich pamiętać.
2. Dystans (odległość) oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewnić jak największą ich efektywność. Walka polega na pokonaniu przeciwnika jednym ciosem (dotyczy walki realnej, a nie zawodów sportowych).
3. Każdy ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym (technikę wykonujemy z zamachu, rozpędu wstecznego). Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy, kontynuujemy wykonanie od początku do końca.
4. Wykonanie techniki wymaga jednego wydechu, z wyjątkiem ruchów połączonych. Prawidłowego oddychania należy uczyć od pierwszych zajęć, jest to niezbędne do uzyskania prawidłowej szybkości technik i ograniczenia zmęczenia. Wydech powinien być jak najkrótszy i rozpoczynać się w dolnej części brzucha.
5. Podczas przygotowania do wykonania techniki ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte i rozluźnione. Zapewni to utrzymanie równowagi (przez obniżenie środka ciężkości ciała), płynność i harmonijne wykonanie ruchu.
6. Fala. Wykonanie ciosu, czy bloku z gwałtownym obniżeniem środka ciężkości dodaje ruchowi siły. Dzięki temu uzyskujemy złożenie wektorów bezwładności, masy ciała i siły pracujących rąk, czy nóg - w konsekwencji wzrost skuteczności. W Taekwon-do środek ciężkości ciała powinien przemieszczać się po linii sinusoidalnej.
7. Wydech, ruch nóg i rak muszą być zakończone jednocześnie, w tym samym ułamku sekundy. W wykonanie techniki powinno być zaangażowane całe ciało. Ruch rozpoczynają duże grupy mięśniowe (wolniejsze), kończą mięśnie małe, lecz szybkie. W ruchu powinny brać udział także mięsnie brzucha i obręczy biodrowej.

Teoria siły

Teoria siły stanowi w Taekwon-do podstawę poprawności wykonywania technik. Uczy, jak w oparciu o właściwości motoryczne i budowę somatyczną uzyskać maksymalną siłę wykonywanego ruchu (techniki). Pozwala ćwiczącym wykorzystać potencjalne możliwości zgodnie z zasadami biomechaniki, fizjologii i psychologii. Teoria siły składa się z 6 elementów, które decydują o jakości techniki.

1. Siła reakcji
Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona każdej działającej sile przeciwdziała siła takiej samej wartości, lecz przeciwnie skierowana. Im mniejsza jest powierzchnia wykonująca uderzenie, tym skuteczność techniki jest większa. Siła akcji skoncentrowana jest na niewielkiej powierzchni atakującej lub blokującej kończyny wykonującego technikę, a siła reakcji rozkłada się na całe jego ciało znajdujące się w odpowiedniej do danej techniki pozycji i równowadze. Powoduje to rozbicie deski, obrażenia ciała przeciwnika bez wywołania podobnego efektu na atakującym.

2. Szybkość
Szybkość jest czynnikiem decydującym o ostatecznej sile uderzenia. Jest to zdolność do wykonywania ruchów w jak najmniejszych przedziałach czasu. Składają się na nią: czas reakcji, czas pojedynczego ruchu oraz częstotliwość ruchów. Szybkość zależy od:

• czynników zewnętrznych (warunki otoczenia)
• wrodzonych predyspozycji
• stanu wytrenowania (poziom opanowania techniki, siła mięśni, poziom gibkości, wytrzymałość)
• stanu psychicznego (siła woli, motywacja, stan emocjonalny) Ważne jest umiejętne unikanie zbędnych napięć mięśni i angażowanie odpowiednich mięśni dla danego ruchu. Czas trwania prawidłowo wykonanej techniki (przez zaawansowanego zawodnika) jest krótszy od czasu reakcji na nią. Ciosu, który nie jest sygnalizowany nie można zablokować.

3. Masa
II zasada dynamiki Newtona mówi, że siła jest iloczynem masy i przyśpieszenia (F= m x a). Maksymalną siłę można uzyskać zwiększając masę mięśni lub przyśpieszając wykonanie ruchu. Generał Choi Hong Hi opracował specyficzny model wykonania techniki, charakterystyczny dla Taekwon-do

4. Wykorzystanie sprężystości kolan (obniżenie środka ciężkości, co zapewnia wzrost siły) tzw. fala

5. Włączenie rotacyjnego ruchu bioder

6. Koncentracja
Odnosi się ona do kilku elementów:

• skupienie całej siły techniki na jak najmniejszej powierzchni
• udział w ruchu właściwych grup mięśniowych, odpowiednie napinanie i rozluźnianie mięśni
• koncentracja ciosu na wrażliwym punkcie ciała
• użycie odpowiedniej powierzchni uderzającej
• skupienie umysłu w trakcie wykonania techniki

7. Równowaga
Podstawowym warunkiem prawidłowego wykonania techniki jest zachowanie równowagi. Może być ona dynamiczna (w czasie przemieszczania się, zwrotów, wyskoków) lub statyczna (przyjęcie pozycji). Pionowy rzut środka ciężkości ciała musi znajdować się w obrębie obszaru podporu. Utrzymanie i odzyskanie równowagi umożliwia odpowiednie wykorzystanie sprężynowania kolan.

8. Kontrola oddechu
Bardzo ważne jest prawidłowe oddychanie. Każdą technikę wykonuje się z głośnym wydechem. Nagły i silny wydech napina mięśnie, zwiększa szybkość i siłę ruchu, któremu towarzyszy. Wykonując technikę należy łączyć wydech z fazą napięcia mięśni kończącą ruch. Wydech powinien być wykonywany ustami.
Trening Taekwon-do

Podstawowe komendy używane podczas treningów:

• Charyot - baczność, przyjęcie pozycji Charyot Sogi
• Kyong Ye - pozdrowienie instruktora z ukłonem
• Junbi - przygotować się
• Si Jak - rozpocząć ćwiczenie
• Goman - przerwać ćwiczenie
• Parro - powrót do pozycji wyjściowej
• Swiyot - rozluźnić się, odpocząć
• Bal Kyo Dae - zmienić nogę
• Bal Baka Sot - zmienić technikę

Trening Taekwon-do obejmuje pięć podstawowych elementów, które tworzą całość. Ich opanowanie na wysokim poziomie zapewnia mistrzostwo.

1. Techniki podstawowe (Gibon Yonsup)

• pozycje (Sogi)
• techniki ręczne (Son Gisool)
• techniki nożne (Bal Gisool)

2. Formy ruchowe (Tul)

3. Walka (Matsogi)

• Sambo Matsogi - walka trzykrokowa
• Ibo Matsogi - walka dwukrokowa
• Ilbo Matsogi - walka jednokrokowa
• Ban Jayu Matsogi - walka półwolna
• Jayu Matsogi - walka wolna
• Bal Matsogi - walka samymi nogami

4. Samoobrona (Hosin Sul)

• uwalnianie się z trzymań
• rzuty i pady
• obrona przed uzbrojonym przeciwnikiem

5. Trening z wykorzystaniem przyrządów

Techniki ręczne

Techniki ręczne można podzielić na techniki ataku i techniki obrony. Wszystkie techniki ręczne wykonuje się na trzy strefy: niską (Najunde), środkową (Kaude) i wysoką (Nopunde). Wśród technik ataku wyróżniamy:

• uderzenia pięścią (Jirugi)
• pchnięcia (Tulgi)
• cięcia (Ghutgi)
• uderzenia (Taerigi)


Techniki obrony (bloki) są wykonywane różnymi częściami przedramienia i dłoni. W zależności od miejsca bloku wyróżniamy: • blok przedni (w linii centralnej ciała)
• blok przednio-boczny (linia piersi)
• blok boczny (linia barku)


Techniki nożne

W Taekwon-do występuje 1200 sposobów użycia nóg w walce. Techniki nożne znajdują zastosowanie w ataku, blokowaniu, skokach i kopnięciach w powietrzu. Można podzielić je następująco: • ataku (Gong Gyok Gi)
• obrony (Bang Eau Gi)
• w leżeniu (Noowo Bal Gisool)


Walka (Matsogi)

Doskonaleniu technik ataku i obrony nauczanych w układach i podczas ćwiczeń podstaw Taekwon-do służy walka. Stanowi ona istotę wszystkich sportów walki. W walce następuje rzeczywiste zastosowanie poznanych technik w kontakcie z przeciwnikiem. Jest ona niezbędnym czynnikiem służącym kształtowaniu odwagi, wyczucia dystansu, przewidywania zamierzeń przeciwnika. Pozwala także na praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.

1. Sambo Matsogi (walka trzykrokowa)
Jest pierwszym rodzajem walki poznawanej w czasie treningów. Jej podstawowa wersja jest ćwiczona indywidualnie i zawiera stałe elementy, niezależnie od stosowanego ataku i obrony:

• Z pozycji Charyot Sogi przeniesienie prawej nogi do tyłu, do pozycji Gunnun Sogi z blokiem Bakat Palmok Najunde Makgi i okrzykiem • Wykonanie trzech kolejnych kroków do przodu z techniką atakującą (ręczną lub nożną) w określonej pozycji
• Powrót do pozycji Narani Sogi (cofnięcie nogi)
• Wykonanie trzech kolejnych kroków w tył z techniką obronną, adekwatną do ataku • Cios kontrujący z okrzykiem i powrót do pozycji wyjściowej (dostawienie nogi)
W przypadku walki trzykrokowej wykonywanej w parach pierwszym elementem jest odmierzenie dystansu. Źle odmierzony dystans uniemożliwia prawidłowe użycie technik blokujących i wypacza pozycje.
Poruszając się w pozycji Gunnun Sogi pierwszy krok stawiamy na zewnątrz stopy przeciwnika, w pozycji Niunja Sogi postępujemy odwrotnie.


2. Ibo Matsogi (walka dwukrokowa)

W walce dwukrokowej występują dwa różnego rodzaju ataki oraz dwa rodzaje obrony (w różnych pozycjach). Nie ma odmierzania dystansu. Zawodnik atakujący rozpoczyna walkę od przeniesienia prawej nogi do tyłu, do pozycji Niunja Sogi i wykonania bloku Bakat Palmok Kaunde Daebi Makgi z okrzykiem. Podstawowymi celami Ibo Matsogi są:

• Doskonalenie technik ataku i obrony w różnych kombinacjach ruchowych
• Wyrabianie nawyku łączenia technik ręcznych i nożnych
• Nauka kontroli dystansu
• Utwardzanie powierzchni blokujących
• Doskonalenie czucia przestrzeni i przeciwnika (bujak)


3. Ilbo Matsogi (walka jednokrokowa)

Walka jednokrokowa należy do najważniejszych form bezpośredniego wykorzystania technik Taekwon-do w kontakcie ze współćwiczacym. Do nauczania Ilbo Matsogi można przystąpić dopiero po opanowaniu Sambo Matsogi i Ibo Matsogi. Naukę należy zaczynać od technik dobrze znanych i opanowanych na odpowiednim poziomie. Sposób wykonania Ilbo Matsogi: • Zawodnicy ustawieni twarzą do siebie w pozycji Charyot Sogi wykonują ukłon Kyong Ye
• Zawodnik atakujący odstawia prawą nogę do pozycji Narani Sogi z okrzykiem
• Zawodnik broniący się odstawia lewą nogę do pozycji Narani Sogi z okrzykiem
• Zawodnik atakujący wykonuje atak w przód
• Zawodnik broniący się wykonuje technikę obrony (blok, unik, zejście z linii ataku, odskok) i kontrę z okrzykiem
• Obaj zawodnicy wracają do pozycji gotowości Narani Jumbi Sogi


Kierunki technik:

AP- w kierunku celu położonego z przodu
ABYOP- w kierunku celu położonego na ukos przed sobą
YOP- w kierunku celu położonego z boku
YOPDWI- w kierunku celu położonego na ukos za sobą
DWIT- w kierunku celu położonego z tyłu


Strefy ciała:

NOPUNDE- strefa wysoka [mierzona od ramion do czubka głowy,szkoleniowo wys. oczu]
KAUNDE- strefa środkowa [mierzona od pasa do ramion,szkoleniowo wys. ramion]
NAJUNDE- strefa niska [mierzona od stóp dp pasa, szkoleniowo wys. pasa]

Fala w Taekwon-do

Przed pojawieniem się Taekwon-do, istniały zdecydowane i jasno określone różnice pomiędzy zasobem technicznym poszczególnych sztuk walki. Dość jest sięgnąć po dokumentację i podręczniki opublikowane przed 1955 rokiem, by przekonać się, czym były, na ilu i na jakich technikach bazowały. Taekwon-do gen. Choia wprowadziło liczne nowe techniki, nieobecne dotąd w sztukach walki. W krótkim czasie uzupełniły one jednak swój arsenał, czerpiąc (bez podania źródła) z dorobku Taekwon-do techniki ręczne i zwłaszcza, nożne. Granice i różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami i stylami sztuk walki zostały praktycznie zatarte. Większość instruktorów, których dziełem było uzupełnienie kalekiego zestawu technik odmiennych sztuk walki o techniki Taekwon-do, poznało je w latach 50-tych i 60-tych. I na tym ich osobisty rozwój się zakończył. Rozwój techniki Taekwon-do jednak trwał dalej. We wczesnych latach 70-tych pojawiło się w Taekwon-do pojęcie i technika "fali", będącej praktycznym wykorzystaniem znanego ogólnie mechanizmu wzrostu oddziaływania masy ciała dzięki wykorzystaniu jego rozpędu, w jego szczególnym przypadku ruchu opadającego. Powszechne wprowadzenie tego elementu technicznego w światowym Taekwon-do trwało praktycznie do końca lat 80-tych. W chwili obecnej techniki wykonywane z "falą" stanowią główną, najlepiej rozpoznawalną dla postronnego obserwatora różnicę pomiędzy techniką Taekwon-do a taką, która nią nie jest. Podsumowując: nie ma fali, nie ma Taekwon-do.

Falą nazywa się sinusoidalny ruch obniżenia i uniesienia ciała (Jul Dong), wykonywany za pomocą ruchu sprężynowania kolana nogi podporowej, które po niewielkim obniżeniu ciała podczas ruchu stopy do stopy, unosi nieco ciało, jednocześnie z wykonywanym zamachem do uderzenia lub bloku od momentu minięcia się stóp. Końcowe obniżenie ciała ,zgrywane z fazą wykonania techniki ,wykorzystujące siłę oddziaływania bezwładności masy ciała(Zilyang) i siły reakcj (Bandong Ryok), pozwala stanąć w pozycji z pewnym rozpędem z góry, co zwiększa siłę ruchu, ogniskowaną na odpowiedniej powierzchni blokującej lub uderzającej ręki. W fazie obniżenia ciąła w Jul Dong następuje przyśpieszenie ruchu. W fazie uniesienia ciała w Jul Dong następuje zwolnienie ruchu. Podczas końcowego dociążenia pozycji następuje maksymalne przyśpieszenie ruchu, tj. moment koncentracji siły wykonywanej techniki. Ugięcie kolana nogi podporowej w Jul D ong nie powinno przekraczać 30 stopni. Wdech (nosem) następuje w fazie uniesienia ciała, wydech (ustami) w fazie obniżenia, jednocześnie z ostatnią- trzecią- częścią wykonywanej techniki.


Linki polskie

Ogólnopolska RROrganizacja RRTaekwon-Do ITF

Dęblińska Szkoła RRTaekwon-do

Szkoła Taekwon-do RRZagłoba

Lubelska Szkoła RRTaekwon-do

Klub Sportów Walki RR"Avasatare"RR

Lubelskie RRStowarzyszenie Sportu RRSztuk i Sportów Walki RRSamoobrony i RRRekreacji

Szkoła Taekwon-do ITF ...."Hwa-Rang"

Sportowy Klub Taekwon-doRRRR"Black Belt"RR

Szkoła Taekwon-do R.R "Guk Gi"

Green Sport ClubR.RLublin

Linki zagraniczne

Międzynarodowa RRFederacja Taekwon-Do ....ITF

Europejska Federacja RRTaekwon-Do ITF

Czeski Związek ....Taekwon-Do ITF

Sonkal Praha

Austriacki Związek ....Taekwon-Do ITF

Bułgarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Rosyjski Związek ....Taekwon-Do ITF

Szwajcarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Angielski Związek ....Taekwon-Do ITF ....(U.K.T.A.)

Chiński Związek ....Taekwon-Do ITF


Współpraca

Willa Solna Kołobrzeg

Statystyki

stat4u