Menu

Strona Główna

Do pobrania

Generał Choi Hong Hi

Co to jest Taekwon-Do

Historia Taekwon-Do w RRPolsce

Słownik Taekwon-Do

Złote myśli twórcy ....Taekwon-Do

Przykładowe pytania RRegzaminacyjne

Układy formalne

Wybrane techniki RRTaekwon-Do

System stopni w RRTaekwon-Do

Hosinsul - samoobrona

Czarne pasy w klubie

Encyklopedia RRTaekwon-Do

Pozycje w Taekwon-Do

Punkty witalne

Magazyny Taekwon-Do   Generał Choi Hong Hi


Generał Choi Hong Hi - twórca Taekwon-Do


O twórcy:

Generał Choi Hong Hi urodził się 22.12.1918 roku w Hwa Dae, okręg Myung-Chong, na terenie obecnej KRL-D. Po usunięciu ze szkoły za propagowanie haseł narodowo-wyzwoleńczych, skierowanych przeciw japońskiemu okupantowi, uczył się kaligrafii u Han Ji Dong'a, który jedno-cześnie jest mistrzem Taek-Kyon. W wieku 19 lat zostaje wysłany przez rodzinę do Japonii celem dalszego kształcenia. Kończy szkołę w Kyoto, następnie uniwersytet w Tokyo, zdobywając jednocześnie kolejne mistrzowskie stopnie w japońskim Karate. Po powrocie do kraju, wcielony do japońskiej armii (1943 r.), angażuje się intensywnie w działalność anty japońską. W efekcie zostaje skazany przez sąd wojskowy na siedmioletnie więzienie. W 1945 r. po wyzwoleniu kraju udaje się do Seulu, gdzie rozpoczyna błyskotliwą karierę w Południowo-Koreańskich Siłach Zbrojnych, propagując jednocześnie sztukę walki w kołach wojskowych i cwilnych. W 1955 r. prace nad usystematyzowaniem nowoczesnej koreańskiej sztuki walki, którą nazwano Taekwon-Do (nazwę zaproponował gen. Choi Hong Hi) dobiegły końca. Pokazowe grupy mistrzów Taekwon-Do rozjeżdżają się po całym świecie popularyzując tę narodową sztukę samoobrony. W 1959 r ukazuje się w języku koreańskim pierwszy podręcznik Taekwon-Do napisany oczywiście przez gen. Choi Hong Hi. Po kilku próbach uporządkowania ruchu sztuk walki w 1961 r gen. Choi Hong Hi doprowadza do przyjęcia przez przedstawicieli siedmiu głównych szkół walki w Korei jednolitego systemu technik i układów formalnych pod zaproponowaną wcześniej przez siebie nazwą Taekwon-Do, w miejsce dotąd stosowanych: Dang Soo, Gong Soo, Kwoon Bup, Taek Kyon. W 1965 r. powstaje Południowokoreański Związek Taekwon-Do, a sztuka Taekwon-Do oficjalnie uznana przez władze kraju sportem narodowym. Choi Hong Hi zostaje wiceprezydentem, a potem prezydentem Związku, kończąc jednocześnie karierę wojskową w stopniu generała dywizji. 22.03.1966 r. powstaje International Taekwon-Do Federation (I.T.F.) z siedzibą w Seulu, zrzeszając związki krajowe 9 państw: Wietnamu, Malezji, Singapuru, RFN, Włoch, Turcji, U.S.A., Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Korei. Generał Choi Hong Hi wybierając kwintesencję różnych sztuk, łącząc ją i wzbogacając o nowoczesne, udoskonalone techniki stworzył styl, który do tej pory jest skuteczny, widowiskowy oraz bezpieczny. Taekwon-do jest połączeniem korzyści zdrowotnych- dzięki niemu nabiera się gibkości i sprawności, praktycznych- adept potrafi obronić się w obliczu zagrożenia, kształtujących psychikę- wyrabia równowagę wewnętrzną i odważne podejście do świata. Specyfiką tej sztuki jest zdolność posługiwania się technikami ręcznymi i nożnymi w doskonały sposób. Te ostatnie, zwłaszcza wykonywane w wyskoku zyskały rozgłos w świecie sztuk walki, stając się niedoścignionym wzorem. Jest niezaprzeczalnym faktem, że od chwili pojawienia się Taekwon-do zaobserwować można wymuszone wyższością jego technik wprowadzenie zmian i rozwój tradycyjnych sztuk walki, szczególnie w stanowiących z reguły ich piętę Achillesa technikach nożnych. W opinii wielu praktyków sztuk walki, Taekwon-do, jest najdojrzalszym, najpełniejszym i najbardziej jednorodnym technicznie z istniejących systemów walki wręcz. Oferuje swym zwolennikom z jednej strony wszelkie możliwości wykorzystania nieuzbrojonego ciała w samoobronie w racjonalny, skuteczny sposób i odznacza się wysokimi walorami etyczno-wychowawczymi z drugiej. Cechujące Taekwon-do piękno, logika i konsekwencja założeń teoretycznych, skuteczność technik oraz bezpieczeństwo stosowanych metod nauczania i treningu połączone z dbałością o rozwój wewnętrzny adepta sprawiły, że jest ono obecnie najliczniej uprawianą sztuką walki na świecie.Ostatnie słowa generała Choi Hong Hi:

Jestem człowiekiem, który ma najliczniejszych naśladowców na świecie. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem, który zrobił w swoim życiu wszystko co miał do zrobienia. Cieszę się, że przyszliście. Czy P. Chang Ung jest tu? P. Rhee Ki Ha, dobrze, że tu przyszedłeś. Cieszę się, że mój syn i córki pana lubią. Jak prawdopodobnie wiecie, Chang Ung jest najwyższy wśród osób wysoko postawionych w ITF. Gdybym był tak wysoki jak Chang Ung miałbym mniej przeciwników; ale, ponieważ jestem niewielki, mam ich wielu. A sam nie mógłbym walczyć przeciwko nim długo. Ale nigdy nie byłem wyczerpany, bo wiedziałem, że sprawiedliwość jest po mojej stronie. Zawsze martwiłem się kto będzie następcą prezydenta, ale jestem spokojny wiedząc, że będzie to Chang Ung. Pan Hwang Kwang Sung, pana stanowisko ma duże znaczenie jako rzecznika i prezesa Komitetu Połączeniowego (jak to nazwać? to takie coś jak sie np spółki łączy). Moim życzeniem było połączenie Taekwon-do w jedno. Proszę o własne poczucie odpowiedzialności. Park Jong Soo wyemigrował do Kanady w 1967. Przedtem, uczył Taekwon-do w Europie. W 1972, pojechałem do Kanady gdzie mieszkał Park Jong Soo nie mówiąc o tym moim dzieciom. W tym czasie, taekwon-do nie było rozpowszechnione, często więc mówiłem że chcę mieć wypisane słowa Taekwon-do na mojej trumnie. Teraz Taekwon-do rozpowszechniło się w ogromnym stopniu. Kocham Toma MacCalluma, zawsze się martwiłem, że może umrzeć przede mną. Gdyby tak się stało, zastanawiałem się jak pomóc jego rodzinie. Ma on szczególne zasługi dla ITF. Nie mam przed nim żadnych tajemnic. Bardzo ci dziękuję za to co zrobiłeś. Kocham cię. Pan Leong Wai Meng jest człowiekiem o prawdziwym sumieniu. Ma ogromne zasługi w nauczaniu Taekwon-do. Gdy stwierdziłem że jego finanse mają się dobrze, skreśliłem go z listy udziałowców Fundacji Chang Hona. Hwang Jin dobrze sobie radzi na drodze Chon Jin Sika (w sensie “naśladując go”?) Więc wyznaczyłem go na członka Komitetu Doradczego. Proszę, powiększcie Komitet Doradczy do 9 osób. Teraz powołuję Jong Jae Huna. Moi uczniowie, Taekwon-do nie istnieje/nie będzie istnieć bez KRLD. Powinniście to wiedzieć. Jeśli ITF jest organizacją międzynarodową to czy potrzeba się spierać o ideologię? Czy ONZ jest organizacją murzyńską ponieważ sekretarz generalny jest czarny? Proszę was, porzućcie takie idee. Taekwon-do musi mieć swoje centrum w Korei. Powiedzcie to publicznie przez internet że nie przebaczyłem Jung Hwa. Przebaczyłem mu jako ojciec, ale taekwondocy nigdy mu nie przebaczą. Jeśli Jung Hwa nie przeprosi taekwondoków na całym świecie, nigdy nie będzie mu to wybaczone. Teraz, gdy jeszcze żyję, powinniście umieścić tą wiadomość w internecie tak szybko jak to jest możliwe. Taekwon-do będzie trwać wiecznie. 16.30-17.10, 11 czerwca 2002

Szpital w Phenian, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Przetłumaczone z angielskiego. Oryginał pobrany z http://www.unified-itf.com - strona Mistrza Hnwag Kwang SungLinki polskie

Ogólnopolska RROrganizacja RRTaekwon-Do ITF

Dęblińska Szkoła RRTaekwon-do

Szkoła Taekwon-do RRZagłoba

Lubelska Szkoła RRTaekwon-do

Klub Sportów Walki RR"Avasatare"RR

Lubelskie RRStowarzyszenie Sportu RRSztuk i Sportów Walki RRSamoobrony i RRRekreacji

Szkoła Taekwon-do ITF ...."Hwa-Rang"

Sportowy Klub Taekwon-doRRRR"Black Belt"RR

Szkoła Taekwon-do R.R "Guk Gi"

Green Sport ClubR.RLublin

Linki zagraniczne

Międzynarodowa RRFederacja Taekwon-Do ....ITF

Europejska Federacja RRTaekwon-Do ITF

Czeski Związek ....Taekwon-Do ITF

Sonkal Praha

Austriacki Związek ....Taekwon-Do ITF

Bułgarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Rosyjski Związek ....Taekwon-Do ITF

Szwajcarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Angielski Związek ....Taekwon-Do ITF ....(U.K.T.A.)

Chiński Związek ....Taekwon-Do ITF


Współpraca

Willa Solna Kołobrzeg

Statystyki

stat4u