Menu

Strona Główna

Do pobrania

Generał Choi Hong Hi

Co to jest Taekwon-Do

Historia Taekwon-Do w RRPolsce

Słownik Taekwon-Do

Złote myśli twórcy ....Taekwon-Do

Przykładowe pytania RRegzaminacyjne

Układy formalne

Wybrane techniki RRTaekwon-Do

System stopni w RRTaekwon-Do

Hosinsul - samoobrona

Czarne pasy w klubie

Encyklopedia RRTaekwon-Do

Pozycje w Taekwon-Do

Punkty witalne

Magazyny Taekwon-Do   Słownik Taekwon-Do


Słownik Taekwon-Do


Liczebniki koreańskie:


Hana (czyt. "hana") - jeden
Dool (czyt. "tul") - dwa
Set (czyt. "set") - trzy
Net (czyt. "net") – cztery
Dasot (czyt. "tasot") - pięć
Yosot (czyt. "yasot") - sześć
Ilgop (czyt. "ilgop") - siedem
Yeodul (czyt. "jodol") - osiem
Ahop (czyt. "aop") - dziewięć
Yeoul (czyt. "jol") - dziesięć
Yul hana - jedenaście
Yul dool - dwanaście
Yul set - trzynaście
Yul net - czternaście
Yul dasot - piętnaście
Yul yosot- szesnaście
Yul ilgop - siedemnaście
Yul yeodul - osiemnaście
Yul ahop - dziewiętnaście
Sumul (czyt. "somol") - dwadzieścia
Sorun (czyt. "soron") - trzydzieści
Mahun (czyt. "mahon") - czterdzieści
Shween (czyt. "szłin") - pięćdziesiąt
Yesun (czyt. "jeson") - sześćdziesiąt
Irun (czyt. "iron") - siedemdziesiąt
Yodun (czyt. "jodon") - osiemdziesiąt
Ahun (czyt. "ahon") - dziewięćdziesiąt
Yulhun (czyt. "jolhon") - sto


Mały słowniczek zwrotów koreańskich:


An Palmok – wewnętrzna krawędź przedramienia
Anjot-usiąść
Anuro - na zewnątrz
Ap - w przód
Bakat Palmok - zewnętrzna krawędź przedramienia
Bakkuro - do wewnątrz
Bandae - odwrotnie
Bandal – sierpowy
Bal-noga
Balkut-czubki palców stopy
Bituro - skręcające
Boosabum - asystent instruktora, I-III Dan
Chagi – kopnięcie
Charyot-baczność
Chookyo – wznoszący
Chuaro Tora-w lewo zwrot
Dobok - strój treningowy
Dojang - sala treningowa
Dollyo - po łuku
Dollyon-utwardzanie kończyn
Dolmyo - po obrocie
Doro - wahadłowy
Dwit - w tył
Dwiro Tora-wykonać zwrot
Golcho - zahaczające
Goro – zagarniające
Guman-koniec walki
Hori - wysokość pasa
Ha-i-spodnie doboka
Hechyo-rozsunąć się
Hosinsul-samoobrona
Irosot-wstać
Jeja - uczeń
Jirugi - uderzenie pięścią
Joomuk – pięść
Junbi-przygotować się
Junbi Jase-pozycja wyjsciowa w układach formalnych
Junbi Undong-rozgrzewka
Kyokpa - pokaz siły
Kyong Ye-ukłon
Makgi – blok
Momtong Bachim-pompki
Naeryo - w dół,opadające
Noollo - naciskać
Nopi - wznoszące
Ollyo - w górę
Palmok - przedramię
Sabum - instruktor, IV-VI Dan
Sahyum - mistrz, VII-VIII Dan
Seseong - wielki mistrz, IX Dan
Sijak-rozpoczęcie ćwiczenia
Simsa-egzamin
Sang-i-bluza doboka
Sogi – pozycja
Son-dłoń
Sonbe-osoba starsza stopniem szkoleniowym
Sonso-przysięga Taekwon-do
Sooryon-trening
Sonkal- zewnętrzna krawędź dłoni
Ti-pas
Taerigi - uderzenie
Tul - układ
Tulgi - pchać
Twimyo - z wyskoku
Yop - w bok
Uro Tora-w prawo zwrot
Wee Ryok-test siły
Yonsup-ćwiczenie


Linki polskie

Ogólnopolska RROrganizacja RRTaekwon-Do ITF

Dęblińska Szkoła RRTaekwon-do

Szkoła Taekwon-do RRZagłoba

Lubelska Szkoła RRTaekwon-do

Klub Sportów Walki RR"Avasatare"RR

Lubelskie RRStowarzyszenie Sportu RRSztuk i Sportów Walki RRSamoobrony i RRRekreacji

Szkoła Taekwon-do ITF ...."Hwa-Rang"

Sportowy Klub Taekwon-doRRRR"Black Belt"RR

Szkoła Taekwon-do R.R "Guk Gi"

Green Sport ClubR.RLublin

Linki zagraniczne

Międzynarodowa RRFederacja Taekwon-Do ....ITF

Europejska Federacja RRTaekwon-Do ITF

Czeski Związek ....Taekwon-Do ITF

Sonkal Praha

Austriacki Związek ....Taekwon-Do ITF

Bułgarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Rosyjski Związek ....Taekwon-Do ITF

Szwajcarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Angielski Związek ....Taekwon-Do ITF ....(U.K.T.A.)

Chiński Związek ....Taekwon-Do ITF


Współpraca

Willa Solna Kołobrzeg

Statystyki

stat4u