Menu

Strona Główna

Do pobrania

Generał Choi Hong Hi

Co to jest Taekwon-Do

Historia Taekwon-Do w RRPolsce

Słownik Taekwon-Do

Złote myśli twórcy ....Taekwon-Do

Przykładowe pytania RRegzaminacyjne

Układy formalne

Wybrane techniki RRTaekwon-Do

System stopni w RRTaekwon-Do

Hosinsul - samoobrona

Czarne pasy w klubie

Encyklopedia RRTaekwon-Do

Pozycje w Taekwon-Do

Punkty witalne

Magazyny Taekwon-Do



   System stopni w Taekwon-Do


System stopni w Taekwon-Do


W Taekwon-do stopień zaawansowania zawodnika odzwierciedla noszony przez niego pas. Rozróżnia się 10 stopni uczniowskich (Cup), które zdobywa się od 10 Cup do 1 Cup i 9 stopni mistrzowskich (Dan), które przydzielane są od 1 do 9. Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie osoby, która go nosiła. Obecnie została utrzymana hierarchia kolorów, a ich znaczenie podporządkowane Taekwon-do i tak:

10 cup - biały pas, oznacza czystość i niewinność adepta, który dopiero zaczął trening;



9 cup - biały pas z żółtą belką, belka oznacza kolejny stopień wtajemniczenia;



8 cup - żółty pas, oznacza ziemię, z której roślina (ćwiczący) puściła pędy;



7 cup - żółty pas z zieloną belką;



6 cup - zielony pas, symbolizuje wzrost rośliny (wykształcenia ćwiczącego);



5 cup - kolejna belka, tym razem niebieska na zielonym pasie;



4 cup - niebieski pas, oznacza niebo, w kierunku którego wzrasta roślina (umiejętności);



3 cup - niebieski pas z czerwoną belką;



2 cup - czerwony pas, oznacza niebezpieczeństwo - wysokie kwalifikacje;



1 cup - ostatni już stopień uczniowski, czarna belka na czerwonym pasie;







1-9 Dan - stopnie mistrzowskie. Oznacza dojrzałość i biegłość w Taekwon-do, a także informuje, że jego posiadacz jest nieczuły na strach i ciemność. Kolory pasów wywodzą się z tradycji i kultury koreańskiej. Kolor niebieski, czerwony i czarny oznaczał różne poziomy ważności w hierarchii królestwa Koguryo i Silla, które jednocząc się utworzyły Koreę. Stopnie mistrzowskie: 9 stopni mistrzowskich wynika z 9 etapów. Liczba 9 jest mnożnikiem trójki. Trójka jest liczbą świętą, ponieważ jest odbiciem świata. Stopnie mistrzowskie oznacza się na czarnym pasie cyframi rzymskimi na jednym z jego końców złotym kolorem. Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą czarne obszycia na bluzie doboku. Od IV dana naszywa się lampasy na spodniach i bluzie, także czarnego koloru. Liczba 9 w kulturach orientalnych jest najwyższą liczbą jednocyfrową.


Studenci Taekwon-do posiadający stopień od pierwszego do trzeciego Dana w hierarchii tej sztuki nazywani są Boosabum Nim i są asystentami instruktora. Studenci Taekwon-do od czwartego do szóstego Dana nazywają się Sabum Nim i są instruktorami. Posiadaczy siódmych Danów Taekwon-do nazywa się Sahyum Nim i są mistrzami. Posiadacze ósmych Danów to Sonim Sahyum - starszy mistrz. Natomiast posiadacze dziewiątych Danów nazywani są Saesong Nim i są wielkimi mistrzami.Od czwartego Dana oprócz obszyć bluzy doboku i lampasów, adepci Taekwon-do mogą nosić na ramionach naszywki z odpowiednimi oznaczeniami.



Linki polskie

Ogólnopolska RROrganizacja RRTaekwon-Do ITF

Dęblińska Szkoła RRTaekwon-do

Szkoła Taekwon-do RRZagłoba

Lubelska Szkoła RRTaekwon-do

Klub Sportów Walki RR"Avasatare"RR

Lubelskie RRStowarzyszenie Sportu RRSztuk i Sportów Walki RRSamoobrony i RRRekreacji

Szkoła Taekwon-do ITF ...."Hwa-Rang"

Sportowy Klub Taekwon-doRRRR"Black Belt"RR

Szkoła Taekwon-do R.R "Guk Gi"

Green Sport ClubR.RLublin

Linki zagraniczne

Międzynarodowa RRFederacja Taekwon-Do ....ITF

Europejska Federacja RRTaekwon-Do ITF

Czeski Związek ....Taekwon-Do ITF

Sonkal Praha

Austriacki Związek ....Taekwon-Do ITF

Bułgarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Rosyjski Związek ....Taekwon-Do ITF

Szwajcarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Angielski Związek ....Taekwon-Do ITF ....(U.K.T.A.)

Chiński Związek ....Taekwon-Do ITF


Współpraca

Willa Solna Kołobrzeg

Statystyki

stat4u