Menu

Strona Główna

Do pobrania

Generał Choi Hong Hi

Co to jest Taekwon-Do

Historia Taekwon-Do w RRPolsce

Słownik Taekwon-Do

Złote myśli twórcy ....Taekwon-Do

Przykładowe pytania RRegzaminacyjne

Układy formalne

Wybrane techniki RRTaekwon-Do

System stopni w RRTaekwon-Do

Hosinsul - samoobrona

Czarne pasy w klubie

Encyklopedia RRTaekwon-Do

Pozycje w Taekwon-Do

Punkty witalne

Magazyny Taekwon-Do   Układy formalne


Układy formalne (Tul)

"Układy - właściwe pozycje, prawidłowa technika. Układy można ćwiczyć zawsze niezależnie od wieku, w przeciwieństwie do sparingu czy technik specjalnych."
gen. Choi Hong Hi

Zasady wykonywania układów prawidłowo:

• Każdy układ powinien rozpoczynać i kończyć dokładnie w tym samym miejscu.
• Przez cały czas wykonania układu należy zachowywać poprawne ułożenie wszystkich części ciała.
• W odpowiednich momentach należy przechodzić od napieć do rozluźnień mięsni.
• Ruch powinien być zwolniony lub przyspieszony w zależności od interpretacji wykonywanej formy.
• Przed przystąpieniem do nauki kolejnego układu należy dokładnie opanować układ poprzedni.
• Ćwiczący powinien znać cel każdego ruchu układu.
• Każdy ruch powinien być wykonany możliwie najrealniej.
• Techniki ataku i obrony, nożne i ręczne, w lewą i w prawą stronę powinny być wykonywane jednakowo.
• Ćwiczący powinien znać nazwy wykonywanych technik, oraz symbolikę układu.


Układy uczniowskie:

Chon-Ji - 19 ruchów Nazwa układu dosłownie oznacza Niebo-Ziemia i w Azji interpretowana jest jako stworzenie świata lub początek ludzkości. Pierwsza część symbolizuje niebo, druga ziemię.Dan-Gun - 21 ruchów Nazwa pochodzi od świętego Dan Gun Wanggom, który jest uważany za legendarnego założyciela Korei.Do San - 24 ruchy Nazwa jest pseudonimem koreańskiego patrioty Ahn Chang Ho, który całe życie poświęcił szerzeniu edukacji oraz walce o niepodległość Korei.Won-Hyo - 28 ruchów Nazwa układu wywodzi się od mnicha buddyjskiego żyjącego w VII wieku w dynastii Silla. Doprowadził on do przyjęcia buddyzmu jako głównej religii w Korei.Yul-Gok - 38 ruchów Nazwa jest pseudonimem wybitnego filozofa i uczonego Yil (1536-1584) zwanego "Konfucjuszem Korei". Ilość ruchów symbolizuje miejsce urodzenia na 38 stopniu szerokości geograficznej.Joong-Gun - 32 ruchy Nazwa pochodzi od patrioty koreańskiego Ahn Joong Gun, który dokonał zamachu na japońskiego gubernatora Hiro Bumi Ito odpowiedzialnego za przyłączenie Korei do Japonii w 1910 roku. 32 ruchy symbolizują wiek patrioty w chwili wykonania wyroku śmierci.Toi-Gye - 37 ruchów Nazwa jest pseudonimem literackim wybitnego filozofa i uczonego Yi Hwang, wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. Ilość ruchów odpowiada 37 stopniom szerokości geograficznej, miejscu jego urodzin.Hwa-Rang - 29 ruchów Jest to nazwa dobrowolnej formacji wojskowej skupiającej w swych szeregach "kwiat młodzieży", powstałej na początku VII wieku, za czasów dynastii Silla. Ilość ruchów nawiązuje do ówczesnej 29 dywizji elitarnej piechoty, w której rozwijano i doskonalono techniki walki będące pierwowzorem współczesnego Taekwon-do.Choong-Moo - 30 ruchów Było to imię nadane wielkiemu admirałowi Yi Soon- Sin. Uważa się go za wynalazcę prototypu łodzi podwodnej.Kwang-Gae - 39 ruchów Nazwa pochodzi od dziewiętnastego króla dynastii Kogurjo Kwang-Gae-Toh-Wang, który odzyskał utracone terytorium Korei, z dużą częścią Mandżurii włącznie.Po-Eun - 36 ruchów Pseudonim czternastowiecznego poety i naukowca Chong Mong-Chu. Ge-Baek - 44 ruchy Nazwisko wielkiego generała z czasów dynastii Pekdze (VII w n.e.).Ge-Baek - 44 ruchy Nazwisko wielkiego generała z czasów dynastii Pekdze (VII w n.e.).Eui-Am - 45 ruchów Nazwa pochodzi od pseudonimu Son Byong Hi, przywódcy w walce o niepodległość narodową.Choong-Jang - 52 ruchy Pseudonim generała Kim Duk Ryang z czasów dynastii Lee (XIV wiek n.e.).Ju-Che - 45 ruchów Jest to nazwa pojęcia filozoficznego, określającego człowieka jako byt w pełni władający sobą i otoczeniem.Sam-Il - 33 ruchy Nazwa pochodzi od nazwy ruchu narodowowyzwoleńczego zawiązanego 1 marca 1919 r.Yoo-Sin - 68 ruchów Było to nazwisko generała Kim Yoo Sin, naczelnego wodza z czasów dynastii Silla.Choi-Yong - 46 ruchów Nazwa pochodzi od nazwiska naczelnego wodza Choi Yong z czasów dynastii Koryo (XIV wiek).Yon-Gae - 49 ruchów Od nazwiska generała z czasów dynastii Koguryo, Yon Gae Somoon (VII wiek n.e.).Ul-Ji - 42 ruchy Od nazwiska generała UI-Ji Moon Dok, któremu powiodła się obrona kraju przed najeźdźcami liczącymi ok. miliona żołnierzy (VII wiek n.e.).Moon-Moo - 61 ruchów Nazwa na cześć 30. króla dynastii Silla (VII wiek n.e.).So-San - 72 ruchy Nazwa pochodzi od pseudonimu mnicha Choi Hyong Ung z czasów dynastii Lee (przełom XVI i XVII wieku), twórcy klasztornych sił zbrojnych dla wsparcia działań wojennych, zmierzających do odparcia najazdu Japończyków na półwysep (1692).Se-Jong - 24 ruchy Nazwa pochodzi od największego króla koreańskiego, wynalazcy alfabetu koreańskiego w 1443 r. Tong-Il - 56 ruchów Dosłownie "zjednoczenie" - wyraża pragnienie połączenia się podzielonego od 1945 r. kraju.Tong-Il - 56 ruchów Dosłownie "zjednoczenie" - wyraża pragnienie połączenia się podzielonego od 1945 r. kraju.

Linki polskie

Ogólnopolska RROrganizacja RRTaekwon-Do ITF

Dęblińska Szkoła RRTaekwon-do

Szkoła Taekwon-do RRZagłoba

Lubelska Szkoła RRTaekwon-do

Klub Sportów Walki RR"Avasatare"RR

Lubelskie RRStowarzyszenie Sportu RRSztuk i Sportów Walki RRSamoobrony i RRRekreacji

Szkoła Taekwon-do ITF ...."Hwa-Rang"

Sportowy Klub Taekwon-doRRRR"Black Belt"RR

Szkoła Taekwon-do R.R "Guk Gi"

Green Sport ClubR.RLublin

Linki zagraniczne

Międzynarodowa RRFederacja Taekwon-Do ....ITF

Europejska Federacja RRTaekwon-Do ITF

Czeski Związek ....Taekwon-Do ITF

Sonkal Praha

Austriacki Związek ....Taekwon-Do ITF

Bułgarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Rosyjski Związek ....Taekwon-Do ITF

Szwajcarski Związek ....Taekwon-Do ITF

Angielski Związek ....Taekwon-Do ITF ....(U.K.T.A.)

Chiński Związek ....Taekwon-Do ITF


Współpraca

Willa Solna Kołobrzeg

Statystyki

stat4u